Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Điện lực A Lưới nỗ lực đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024
Ngày cập nhật 29/03/2024

Thực hiện chỉ đạo của Phó Giám đốc Công ty tại Thông báo số 831/TB-THPC ngày 04/03/2024 tại buổi họp rà soát, triển khai công tác cấp điện mùa khô năm 2024. Điện lực A Lưới đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực ngay trong quý 1/2024.

 

Định kỳ hàng tháng, Điện lực A Lưới thực hiện đầy đủ, đảm bảo tần suất kiểm tra đường dây và trạm biến áp trên địa bàn quản lý. Phổ biến đến toàn bộ CBCNV chỉ sử dụng duy nhất App KTHT để ghi nhận tồn tại và rà soát, lập kế hoạch xử lý. Bên cạnh đó, các công tác CBM, kiểm tra Camera nhiệt đều được quan tâm, triển khai, tạo thói quen cho CBCNV quản lý vận hành đường dây.

Thông qua quá trình giám sát, kiểm tra định kỳ lưới điện, tại A Lưới trong mùa khô 2024 ghi nhận tình trạng một số trạm biến áp các khu vực thị trấn A Lưới, xã Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Vân, Hồng Thủy, Trung Sơn, Lâm Đớt, Phú Vinh đang bị đầy tải, có thời điểm quá tải ngắn hạn. Điện lực đã tổ chức thực hiện 09 lượt hoán chuyển máy biến áp chống quá tải. Trong tháng 4/2024, đơn vị tiếp tục lập phương án và dự kiến thực hiện hoán chuyển 03 lượt hoán chuyển chống quá tải MBA.

Nhóm công tác đang thi công thay máy biến áp Hồng Thượng 2 và Ka Cú 1

Với đặc thù cấp điện cho các khách hàng người dân tộc thiểu số, dân cư thưa thớt, một số vị trí trạm biến áp thi công rất khó khăn, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận được. Đội quản lý vận hành đường dây và trạm Điện lực A Lưới đã thực hiện vận chuyển thiết bị, thi công, lắp đặt bằng giải pháp bán thủ công. Do có sự chuẩn bị, khảo sát, lập phương án thi công kỹ càng, quá trình triển khai thuận lợi, thiết bị được lắp đặt đảm bảo chất lượng, an toàn, đủ điều kiện đóng điện đưa vào vận hành, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe nhóm đơn vị công tác.

Hình ảnh nhóm công tác đang vận chuyển và thay MBA bằng thủ công tại trạm Thôn 2 xã hồng Thủy

Đối với đường dây trung, hạ thế, Điện lực A Lưới tăng cường công tác kiểm tra bằng Camera nhiệt tại các vị trí đấu nối, các thiết bị, kẹp răng, kẹp cáp, đầu cốt. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục nhiều tồn tại. Công tác phát quan hành lang tuyến trung thế tiếp tục được quan tâm, định kỳ thực hiện do đó hạn chế tối đa nguy cơ sự cố do hành lang tuyến.

Song song với đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật hiện có; Điện lực A Lưới kịp thời phát hiện nhiều TBA có thông số vận hành bất thường. Qua đó kịp thời xử lý 04 TBA có điện áp cao >250V; 04 TBA thiếu bù; thực hiện 09 lượt cân pha; 05 lượt san tải nội bộ các TBA; xử lý chảy dầu tại 03 trạm; trong đó có trạm Trung gian A Roàng.

Tăng cường kiểm tra bằng Camera nhiệt và phát hiện ngăn ngừa kịp thời

Công tác đại tu, sửa chữa lưới điện cũng được triển khai quyết liệt cuối tháng 3/2024. Điện lực đã huy động nhân lực, thi công thay thế 10 cột hạ thế, thay thế 46 chống sét van, 02 tủ trạm hạ thế, cáp tổng  xuống cấp tại 03 trạm. Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng tại trạm Trung gian Bốt Đỏ, di dời Rec 472 TG Bốt Đỏ; đảm bảo tình trạng tốt nhất, sẵn sàng cung ứng điện liên tục cho mùa khô năm 2024.

Với nhiều nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên đơn vị, Điện lực A Lưới mong muốn đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định đến khách hàng trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong cao điểm mùa khô năm 2024./.

Lê Hoàng Phước
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.538
Truy câp hiện tại 10.747