Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày cập nhật 29/02/2024
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
I. KẾT QUẢ LỰA  CHỌN  TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CÓ THỜI HẠN  CÁC ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ A LƯỚI VÀ CHỢ BỐT ĐỎ THUÔC HUYỆN A LƯỚI
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 95 điểm.
 
(Chi tiết có Thông báo đính kèm)
Tập tin đính kèm:
Phòng TCKH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.913.444
Truy câp hiện tại 11.822