Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-CP
Ngày cập nhật 12/10/2023

Ngày 10/10/2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện A Lưới đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân cho hộ gia đình đầu tiên trên địa bàn được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-CP ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Cụ thể, đã thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-CP ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Hướng dẫn số 7557/NHCS-TDSV ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời phối hợp Công an huyện, xã; cấp ủy, chính quyền cấp xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng. Cùng cấp ủy chính quyền, báo, đài, trang tin điện tử của huyện, đẩy mạnh tuyền truyền Quyết định 22/2023/QĐ-CP sâu rộng kịp thời đến với nhân dân; Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện A Lưới đã hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân cho hộ đầu tiên tại xã Sơn Thủy với số tiền 100 triệu đồng để giúp hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có vốn có vốn sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiệp tục phối hợp các ban ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền cấp xã tập trung tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến với hộ nghèo và đối thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Quyết định 22/2023/QĐ-CP trên địa bàn để hỗ trợ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triễn kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 

NHCSXH A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.556.315
Truy câp hiện tại 11.551