Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thể lệ Cuộc thi“Cảnh đẹp A Lưới ”huyện A Lưới năm 2023
Ngày cập nhật 22/07/2023
Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND huyện A Lưới về Kế hoạch phát triển du lịch huyện A Lưới năm 2023. Ngày 23 tháng 6 năm 2023 UBND huyện A Lưới ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi “Cảnh đẹp A Lưới” huyện A Lưới năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch huyện A Lưới góp phần vào cơ cấu kinh tế chung của toàn huyện. Thông qua cuộc thi, lựa chọn các tác phẩm ảnh đẹp phục vụ công tác triển lãm, truyền thông, quảng bá hình ảnh tuyệt đẹp về du lịch A Lưới nói riêng, mảnh đất con người A Lưới nói chung.
 
Để tổ chức thực hiện đúng theo yêu cầu mục đích của cuộc thi, ngày 06 tháng 7 năm 2023 Ban tổ chức đã ban hành Thể lệ số 945/TL-BTC Thể lệ tổ chức Cuộc thi “Cảnh đẹp A Lưới ” huyện A Lưới năm 2023.
Thông tin cụ thể anh/chị có thể cập nhật tại Trang Thông tin Điện tử huyện A Lưới: http://aluoi.thuathienhue.gov.vn hoặc fangape Du lịch A Lưới: ttps://www.facebook.com/profile.php?id=100046314854466&mibextid=ZbWKwL
Tập tin đính kèm:
P.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.810
Truy câp hiện tại 10.899