Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Về việc triển khai Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ
Ngày cập nhật 13/07/2023

Ngày 23 tháng 6 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô  tô  sản  xuất  hoặc  lắp  ráp  trong  nước. Nghị  định  có  hiệu  lực  thi  hành  kể  từ  ngày 21/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nghị định này áp dụng đối với: doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước; cơ quan thuế; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tập tin đính kèm:
Phòng TCKH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.639
Truy câp hiện tại 10.810