Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ TỐI ĐA 100 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ KÝ QUỸ MÀ KHÔNG CẦN ĐẢM BẢO TIỀN VAY
Ngày cập nhật 16/06/2023

Ngày 01/6/2023, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc  theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

 

Theo Quyết định của Thủ tướng để được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

- Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết thủ tục cho người lao động vay vốn.

Người lao động vay vốn để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú. Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận nhưng không quá 05 năm 04 tháng.

Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

Người lao động vay vốn theo Quyết định này không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.

Hồ sơ vay vốn gồm có: 

- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.

- Bản sao Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa người lao động và Trung tâm lao động ngoài nước.

- Bản sao Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Thủ tục vay vốn:

Sau khi ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, người lao động đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú xác nhận về đối tượng thụ hưởng trên Giấy đề nghị vay vốn. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phê duyệt cho vay theo quy định.

Quyết định 16/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Khách hàng trên địa bàn huyện A Lưới đủ điều kiện có nhu cầu nhận ký quỹ và vay để ký quỹ, liên hệ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện A Lưới để được hướng dẫn chi tiết hồ sơ và quy trình, thủ tục. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh & xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để triển khai thực hiện.

NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.909.864
Truy câp hiện tại 9.802