Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Chuyển đổi số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước huyện A Lưới năm 2023
Ngày cập nhật 05/04/2023

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, UBND huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước huyện A Lưới năm 2023, theo đó:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Chính quyền số

- 100% các giải pháp nâng cao nhận thức số theo kế hoạch được triển khai.

- 100% các văn bản đảm bảo thể chế số được ban hành.

- 100% mạng, máy tính trong cơ quan nhà nước được triển khai tuân thủ theo quy định của tỉnh.

- Tối thiểu 1 tháng có 1 bản tin truyền thông về chuyển đổi số.

- 100% Công chức, viên chức sử dụng hạ tầng điện toán đám mây của tỉnh.

- 100 % công chức, viên chức được tham gia các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số do tỉnh, huyện tổ chức.

- 100% cơ quan, đơn vị vận hành các nền tảng số phục vụ xây dựng chính quyền số theo định hướng của tỉnh.

- 50% hồ sơ trực tuyến phát sinh.

- 100% xử lý thủ tục trực tuyến được thực hiện trên môi trường mạng.

- 20% trong tổng số các cuộc họp trong năm được triển khai dưới hình thức trực tuyến.

- 100% người dân trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh được cài đặt Hue-S.

- 50% người dân trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh đã cài đặt Hue-S được kích hoạt tài khoản thanh toán số.

2.2. Xã hội số

- 50% người dân trên địa bàn từ 15 tuổi trở lên có sử dụng điện thoại thông minh.

- 70% hộ gia đình trên địa bàn có kết nối internet băng thông rộng.

- 50% hộ gia đình trên địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh.

- 100% Thôn, tổ, xóm có thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng và được tập huấn nghiệp vụ.

- 10% người dân trên địa bàn được hỗ trợ hướng dẫn tiếp cận nền tảng đào tạo trực tuyến Quốc gia nâng cao nhân thức và kỹ năng số.

- 40% người dân trên địa bàn có cài đặt Hue-S.

- 50% người dân trên địa bàn được hỗ trợ tạo lập tài khoản định danh điện tử.

- 30% người dân trên địa bàn được kích hoạt tài khoản thanh toán số (thiểu là ví điện tử trên Hue-S).

2.3. Kinh tế số

- 10% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn có triển khai hình thức chấp nhận thanh toán trực tuyến bằng QR (Tối thiểu là hình thức thành toán bằng QR Hue-S).

- 10% doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có cung cấp dịch vụ, hàng hóa lên sàn thương mại điện tử (Tối thiểu là các sàn Chợ số, Voso, Postmart).

- 30% người dân trên địa bàn có sử dụng hình thức thanh toán điện tử hoặc mua hàng trực tuyến.
2.4. An toàn thông tin

- 100% máy tính trong cơ quan được cài đặt giải pháp phòng, chống virus tập trung của tỉnh (Bkav Endpoint hoặc Viettel Enpoint).

- 100 % các hệ thống thông tin được đánh giá cấp độ an toàn thông tin và triển.

NNTL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.792.957
Truy câp hiện tại 6.482