Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Ngày cập nhật 15/09/2022

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND  về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

(Có đính kèm Quyết định số 2204/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

 

Tập tin đính kèm:
PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.748
Truy câp hiện tại 11.421