Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC chấp nhận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam được sửa đổi
Ngày cập nhật 13/09/2022

Ngày 05/9/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND về công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) chấp nhận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam được sửa đổi. Cụ thể như sau:

- Tên TTHC: Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) chấp nhận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam được sửa đổi

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh của thủ tục có cấp phép khai thác khoáng sản thời hạn giải quyết trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong đó: UBND tỉnh: 05 ngày làm việc; Sở KHĐT: 15 ngày làm việc).

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến (nếu có) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.911.609
Truy câp hiện tại 10.791