Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

P.H

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.296
Truy câp hiện tại 5.482