Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công tác cải cách hành chính và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022
Ngày cập nhật 22/08/2022

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện năm 2022. UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại 10 đơn vị, gồm: 04 phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Theo đó, các đơn vị được kiểm tra bao gồm: Phòng Nội vụ, Trung tâm Hành chính công, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND các xã Hương Nguyên, Sơn Thủy, Hồng Thủy, Hồng Kim, Lâm Đớt và A Ngo). Kết quả kiểm tra cụ thể là:

1. Ưu điểm:

Trong thời gian qua, lãnh đạo UBND các đơn vị, đại phương đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Các cấp Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn đều đã quan tâm đến công tác CCHC trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các xã, thị trấn đều đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021, 2022 của địa phương. Thực hiện niêm yết bộ TTHC thuộc thẩm quyền tại trụ sở cơ quan và duy trì triển khai tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa để giải quyết TTHC. Đã thực hiện sử dụng phần mềm Dịch vụ công để thực hiện liên thông TTHC trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, đất đai. Nhìn chung, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC các đơn vị, địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Hầu hết các địa phương được kiểm tra thực tế trong đợt kiểm tra vừa qua chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ cán bộ, công chức trên phần mềm Hồ sơ nhân sự, đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện tự chấm điểm CCHC trong năm 2021.

- Vẫn còn tình trạng đơn vị, địa phương khi ban hành văn bản chỉ thực hiện ký trên văn bản giấy, không vào số văn bản trên Trang điều hành tác nghiệp. Việc lưu trữ hồ sơ thiếu khoa học, rất khó để tra cứu khi cần thiết (cụ thể xã Lâm Đớt).

- Vẫn còn phát sinh các hồ sơ trễ hẹn tại Bộ phận Một cửa cấp xã: UBND xã Hương Nguyên 23 hồ sơ; UBND xã Lâm Đớt 62 hồ sơ, xã Sơn Thủy 70 hồ sơ, xã Hồng Kim 113 hồ sơ, xã Hồng Thủy 78 hồ sơ, xã A Ngo 10 hồ sơ. Hầu hết các đơn vị khi có phát sinh hồ sơ trễ hẹn không thực hiện Thông báo gia hạn hoặc Thư xin lỗi công dân khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn. Việc tạo lập tài khoản giao dịch trực tuyến cho công dân còn ít; chưa có hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và tỷ lệ giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4 vẫn còn thấp,...

- Đối với UBND xã A Ngo, đến thời điểm kiểm tra UBND xã chưa ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác CCHC do công tác bàn giao giữa công chức phụ trách chuyển đi và chuyển đến chưa kịp thời.

- Trang thông tin điện tử một số địa phương chưa thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin, nhất là tin bài tuyên truyền về cải cách hành chính; công tác tuyên truyền CCHC các địa phương mặc dù có thực hiện nhưng nội dung còn hạn chế và không thường xuyên.

- Trong chấm điểm CCHC năm 2021, một số địa phương công tác phối hợp giữa các bộ phận trong việc cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm cải cách hành chính chưa nhịp nhàng, đa số cán bộ đầu mối phải tự tìm tòi tổng hợp nên rất khó để đưa vào những tài liệu có tính xác thực cao làm ảnh hưởng đến tổng điểm của đơn vị, địa phương. Có những đơn vị khi đính kèm tài liệu kiểm chứng chỉ đính kèm cho 01 tiêu chí để thực hiện chấm điểm cho các tiêu chí còn lại, điều này đã làm giảm đi rất nhiều điểm nên vị thứ xếp hạng chưa cao; phần giải trình trong quá trình chấm điểm một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt.

- Cơ sở vật chất tại một số Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã xuống cấp chưa đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân (như: UBND xã Lâm Đớt, xã Hồng Thủy).

- Chất lượng đường truyền mạng CPNET một số xã còn chậm, không ổn định ảnh hưởng nhiều đến việc chỉ đạo điều hành, trao đổi, tra cứu văn bản; một số đơn vị, địa phương khi thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính chưa cấp nhật đầy đủ thông tin của cá nhân, tổ chức (số điện thoại, địa chỉ...) dẫn đến khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tra cứu thông tin. Một số cán bộ lãnh đạo cấp xã đã lớn tuổi (gần nghỉ hưu), khó tiếp cận, sử dụng thành thạo 5 phần mềm dùng chung, đặc biệt là phần mềm “Quản lý hồ sơ một cửa”; cán bộ, công chức chưa thành thạo, nhuần nhuyễn trong sử dụng 5 phần mềm dùng chung.

- Một số xã việc niêm yết công khai các TTHC chưa kịp thời, chưa cập nhật đầy đủ các Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của UBND tỉnh, nhiều TTHC đã hết hiệu lực nhưng vẫn còn niêm yết công khai trong khi một số TTHC mới đã được ban hành và thay thế nhưng chưa được bổ sung, cách thức niêm yết chưa khoa học (như UBND xã Lâm Đớt, xã Hương Nguyên, xã Hồng Thủy, Hồng Kim).

- Việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã đã thực hiện nhưng chưa thường xuyên theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND huyện và một số đơn vị chưa thực hiện (Lâm Đớt, Hồng Thủy).

- UBND các xã, thị trấn đã quan tâm triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tuy nhiên, quy trình triển khai xây dựng, áp dụng của các địa phương chưa đảm bảo, đầy đủ theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, quy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.793.366
Truy câp hiện tại 6.779