Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 21/07/2022

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

 

1. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

2. Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư

- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

3. Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

5. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ.

6. Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không

7. Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/ hồ sơ

8. Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 10.000.000 đồng/ hồ sơ

9. Thủ tục Hợp nhất Công ty luật

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không

10. Thủ tục Sáp nhập Công ty luật

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không

11. Thủ tục Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và Công ty luật hợp danh, chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật

- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: không

12. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ Công ty luật nước ngoài

- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ

13. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 600.000 đồng/hồ sơ

14. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc 

- Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/ hồ sơ

Các thủ tục hành chính nêu trên thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.793.139
Truy câp hiện tại 6.614