Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 21/07/2022

Thực hiện Công văn số 795/SNV-CCHC ngày 12/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị tổ chức điều tra xã hội học cấp xã; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện về điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tại huyện A Lưới năm 2022; UBND huyện tổ chức triển khai điều tra xã hội học (gọi tắt là ĐTXHH) đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng) năm 2022 như sau:

- Chọn mẫu ĐTXHH; lập danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức, dự phòng đối với 02 lĩnh vực gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 01/8/2022.

Cách tiến hành lựa chọn danh sách điều tra xã hội học như sau:

1. Chọn dịch vụ hành chính và phân bổ cỡ mẫu:

- Đối với mỗi đơn vị cấp xã, chọn thống nhất 02 dịch vụ được cung ứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã (gọi chung là Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã) đề điều tra xã hội học. Phân bổ cỡ mẫu điều tra xã hội học đối với từng dịch vụ như sau:

Đơn vị

Dịch vụ

Cỡ mẫu

Dự phòng

UBND cấp xã

Hộ tịch

25

25

Bảo trợ xã hội, Người có công, Đất đai, việc làm (không phải TTHC liên thông).

20

20

 

Lưu ý: Trường hợp lĩnh vực không đủ số lượng, UBND các xã, thị trấn báo cáo trực tiếp về Phòng Nội vụ để xem xét, giải quyết.

2. Chọn đối tượng điều tra xã hội đo lường sự hài lòng:

a) Chọn đối tượng điều tra xã hội học

Đối tượng điều tra xã hội học là người dân, người đại diện tổ chức có địa chỉ, số điện thoại liên hệ đã trực tiếp nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã và đã nhận kết quả giao dịch của các dịch vụ hành chính công trong khoảng thời gian tính từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022. Số lượng đối tượng điều tra xã hội học đối với mỗi dịch vụ hành chính công như đã phân bổ.

b) Cách thức chọn đối tượng điều tra xã hội học:

Bước 1: Chọn và lập danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức theo phương pháp ngẫu nhiên trong danh sách hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết trên phần mềm quản lý hồ sơ một cửa.

Bước 2: Sau đó, lập danh sách mẫu điều tra xã hội học dự phòng trong danh sách tổng thể còn lại với số lượng bằng 100% cỡ mẫu đã phân bổ đối với mỗi dịch vụ của mỗi đơn vị.

Việc chọn mẫu và lập danh sách mẫu điều tra xã hội học dự phòng được thực hiện tương tự như chọn mẫu và lập danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức.

Bước 3: Tổng hợp, lập danh sách điều tra xã hội học chính thức và dự phòng đối với từng dịch vụ của mỗi cơ quan.

3. Mẫu danh sách:

Danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức, dự phòng của từng dịch vụ của cấp xã.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC/DỰ PHÒNG ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC

Ủy ban nhân dân xã ...

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

Loại dịch vụ

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả điều tra đánh giá mức độ hài lòng sẽ được UBND huyện tổng hợp đưa vào chấm điểm đánh giá xếp loại công tác CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vị liên quan, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai theo đúng quy trình và thời gian nêu trên./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.048
Truy câp hiện tại 5.320