Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày cập nhật 15/07/2022

Ngày 04/7/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, 5 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: 

1. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách); 

2. Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (đối với dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách); 

3. Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn sự nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý; 

4. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách và không thực hiện theo thủ tục liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư); 

5. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 05 TTHC (số 01, 02, 03, 04, 05)  tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.791.556
Truy câp hiện tại 5.637