Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
Ngày cập nhật 27/06/2022

Ứng dụng i-Speed là ứng dụng hỗ trợ người dùng chủ động kiểm tra, tự đánh giá tốc độ truy nhập Internet một cách khách quan trung thực chính xác

Ứng dụng  i-Speed có thể cài đặt sử dụng trên máy tính bảng, điện thoại thông minh có truy nhập Internet của đơn vị mình nhằm kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đang cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Huyện khuyến cáo đến nhân dân trên địa bàn cài đặt sử dụng nhằm chủ động giám sát tốc độ và chất lượng Internet.

(Chi tiết xem Văn bản kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 24.790.764
Truy câp hiện tại 5.174