Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
Ngày cập nhật 01/06/2022

Ngày 23/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 TTHC được sửa đổi, cụ thể như sau:

1. Thủ tục Cấp mới Giấy phép lái xe

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đ/lần

2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép xe tập lái

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Địa điểm, cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí:  không

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tục hành chính số 01 tại phụ lục của Quyết định này thay thế thủ tục hành chính số 01 tại phụ lục của Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tục hành chính số 02 tại phụ lục của Quyết định này thay thế thủ tục hành chính số 14 tại phụ lục của Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.256
Truy câp hiện tại 6.870