Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông
Ngày cập nhật 11/05/2022

Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1076 /QĐ-UBND về công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

          Tên TTHC: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

          Thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc. Trong đó:

          - 02 ngày làm việc tại UBND cấp xã (01 ngày làm việc thực hiện TTHC “Đăng ký khai sinh”; 01 ngày làm việc luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gồm Công an cấp xã đối với TTHC “Đăng ký thường trú” và Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện đối với TTHC “Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và trả kết quả cho công dân).

          - 05 ngày làm việc tại Bảo hiểm xã hội và Công an.

          Phí, lệ phí:

          * Lệ phí đăng ký khai sinh:

          - 5.000 đồng đối với đăng ký khai sinh không đúng hạn.

          - Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

          * Lệ phí đăng ký thường trú

          - Đối với các phường nội thành của thành phố Huế: - 10.000 đồng/lần đăng ký (đối với trường hợp không cấp sổ hộ khẩu)

          - 15.000 đồng/lần đăng ký (đối với trường hợp có cấp sổ hộ khẩu) - Đối với các khu vực khác: mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu trên.

          - Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: Con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; con dưới 18 tuổi của thương binh; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

          * Miễn lệ phí đối với cấp thẻ bảo hiểm y tế.

          Cách thức và địa điển thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

P.H

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.215
Truy câp hiện tại 7.414