Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 11/05/2022

Ngày 05/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1078 /QĐ-UBND về công bố 33 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 31 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự từ 55 đến 68 và 72 đến 83 mục VII. Lĩnh vực Người có công ở phần I. Danh mục TTHC của phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bãi bỏ TTHC có số thứ tự 06, mục III. Lĩnh vực người có công ở phần I. Danh mục TTHC của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự 05, 06 mục III. Lĩnh vực người có công ở phần I của phụ lục kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bãi bỏ các TTHC có số thứ tự 01, 02 mục I. Lĩnh vực người có công của phần I kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
P.H
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.496
Truy câp hiện tại 7.006