Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 05/05/2022

Thực hiện Công văn số 4115/UBND-HCC ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, huyện, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị  Trung tâm Hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa tại đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Tài liệu gồm hai phần chính:

(1) Hướng dẫn sử dụng các yếu tố cơ bản của bộ nhận diện  (tên thương hiệu, logo, slogan, màu sắc thương hiệu).

(2) Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng biểu đạt (ứng dụng văn phòng, nội thất, ngoại thất).

Mỗi tổ chức, cá nhân khi cần sử dụng các yếu tố cơ bản của thương hiệu thực hiện theo hướng dẫn tại tài liệu này.

(Tài liều được gửi kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.364.130
Truy câp hiện tại 4.879