Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Quy trình liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai
Ngày cập nhật 05/05/2022

Ngày 28/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 485/UBND-HCC về việc triển khai một số nội dung liên quan đến quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai.

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đề nghị Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người dân thực hiện quy trình liên thông theo quy định.

(Các văn bản liên quan được gửi kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.363.646
Truy câp hiện tại 4.540