Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 10/05/2022

Ngày 29/4/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Ban hành kèm theo quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Tên TTHC: Thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

 - Thời gian giải quyết: Trường hợp không phải xác minh: 06 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh: 14 ngày làm việc.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm và cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 01 tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

P.H

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 20.296.060
Truy câp hiện tại 2.114