Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Đăng ký danh sách tham gia bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2022
Ngày cập nhật 10/05/2022

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đọan 2022 - 2026”; Công văn số 40/BTG-THHC ngày 28/4/2022 của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mở lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo tại huyện A Lưới. Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện A Lưới, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng bồi dưỡng

a) Cán bộ lãnh đạo; cán bộ, công chức phụ trách tôn giáo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện (mỗi đơn vị cử 02 người).

b) Đối với cấp xã gồm: Cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận, Công an, Quân sự và công chức phụ trách công tác tôn giáo ở các xã, thị trấn. (mỗi đơn vị từ 06 đến 08 người).

2. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng

Dự kiến mở lớp ngày 20/5/2022 tại huyện A Lưới (thời gian và địa điểm cụ thể UBND huyện sẽ có thông báo sau).

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách đăng ký cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ, theo địa chỉ Email: ntgiang.aluoi@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp, đăng ký tổ chức lớp bồi dưỡng./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.956
Truy câp hiện tại 6.675