Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 21/04/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh với mục đích phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương;

 

Để hưởng ứng cuộc thi có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như nâng cao vị thứ xếp hạng của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi nhằm tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

2. Thông báo, tuyên truyền, phổ biến Hội thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và bằng các hình thức phù hợp khác.

3. Một số nội dung chính liên quan đến Hội thi:

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn huyện.

- Nội dung thi:

+  Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC.

+ Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính.

- Hình thức thi:

+ Thi trực tuyến trên Internet, tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (http://https://snv.thuathienhue.gov.vn/).

+ Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

+ Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

- Thời gian thi: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022.

- Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

+ 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

+ 01 giải Nhì, trị giá 700.000 đồng.

+ 01 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.

Giải thưởng sáng kiến: Gồm có 09 giải thưởng, được đánh giá và trao giải một lần tại Lễ tổng kết:

+ 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

+ 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

+ 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

+ 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức khen thưởng cho 05 cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và đạt chất lượng bài thi tốt nhất, với phần thưởng 1.000.000 đồng/đơn vị.

Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

 UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai hưởng ứng. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào có số lượng tham gia nhiều, chất lượng, hiệu quả thì Sở Nội vụ, UBND huyện làm căn cứ để chấm điểm, xếp loại công tác CCHC cuối năm./.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.363.369
Truy câp hiện tại 4.386