Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội đồng nhân dân thị trấn A Lưới tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ I
Ngày cập nhật 21/04/2022

 Ngày 18/4,  Hội đồng nhân dân thị trấn A Lưới tổ chức kỳ Họp chuyên đề lần thứ I, kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân thị trấn A Lưới, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đến dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT thường trực – CTHĐND huyện,  đồng chí Nguyễn Tân – UVBTV – PCT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hải – UVBTV –PCT UBND huyện.

 

Tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh CT HĐND thị trấn ; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh trưởng ban,  phó ban pháp chế HĐND thị trấn; miễn nhiệm đại biểu HDND thị trấn,  khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu nhất trí bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thi trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Văn Thiết – PBT thường trực Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hồ Đàm Giang – PBT - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: việc HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026  tổ chức kỳ Họp chuyên đề lần thứ I, HĐND xã có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết để kiện toàn các chức danh của HĐND thị trấn . Đối với các đồng chí vừa được HĐND tín nhiệm bầu cử bổ sung, trên cương vị mới, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể HĐND  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026 đã đề ra.

 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.843.294
Truy câp hiện tại 6.493