Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày cập nhật 15/03/2022

Ngày 11/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 10 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 02 TTHC thay thế, 08 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn Thừa Thiên Huế (Có Phụ lục danh mục TTHC kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.363.751
Truy câp hiện tại 4.608