Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 14/03/2022

Ngày 23/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* Tên thủ tục hành chính

Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 01/2022/NQHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc. Trong đó: 20 ngày làm việc tại Sở KHĐT; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

* Cách thức và địa điểm thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế);

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

* Phí, lệ phí: Không

* Căn cứ pháp lý

Nghị quyết số 01/2022/NQHĐND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở chuyên ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.224
Truy câp hiện tại 6.849