Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 14/03/2022

Ngày 18/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND; Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ

- Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

* Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các TTHC số 46, 2 47, 48 tại Mục IV của Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.919
Truy câp hiện tại 6.657