Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/03/2022

Ngày 18/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục (02) thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

* Tên thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

- Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II;

- Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 và Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.493
Truy câp hiện tại 6.398