Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 22/02/2022

Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần I. Danh mục kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.401
Truy câp hiện tại 7.514