Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 16/02/2022

Ngày 11/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2022. Thay thế TTHC số 04 Mục II tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.206
Truy câp hiện tại 7.410