Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày cập nhật 16/02/2022

Ngày 11/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tên TTHC: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 

- Thời gian giải quyết: Cấp mới: 10 ngày làm việc; Cấp lại: 03 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản (Thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở sản xuất): 5.700.000 đồng/lần (chưa bao gồm chi phí đi lại của đoàn đánh giá. Chi phí đi lại do tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định chi trả theo thực tế, phù hợp với quy định)

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 02 tại Quyết định số 1111/QĐ-U ND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch U ND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

P.H

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.812
Truy câp hiện tại 6.598