Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày cập nhật 16/02/2022

Ngày 14/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 181 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Phụ lục Danh mục TTHC kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.265
Truy câp hiện tại 7.439