Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 27/01/2022

Ngày 19/01/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc công bố 01 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh là:

Thủ tục Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: Không

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.526
Truy câp hiện tại 6.419