Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo kết quả cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2021
Ngày cập nhật 18/01/2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 46/TB-SNV Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn; trên cơ sở kết quả chấm điểm, thẩm định của Hội đồng thẩm định các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Hội đồng thẩm định);

Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá công tác CCHC của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trong đó, kết quá đánh giá công tác CCHC của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới năm 2021 như sau:

TT

Tên đơn vị

TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 
 

Điểm phát sinh nhiệm vụ

Điểm thẩm định

Điểm có trọng số

Điểm đánh giá

 

1

UBND xã Hồng Thái

69,00

54,19

60,15

87,18

 

2

UBND xã Hương Phong

67,00

51,85

57,55

85,90

 

3

UBND xã Hồng Bắc

68,00

51,78

57,48

84,52

 

4

UBND xã Hồng Thượng

68,00

51,50

57,17

84,07

 

5

UBND xã Trung Sơn

67,00

50,38

55,92

83,47

 

6

UBND xã Sơn Thủy

68,00

49,33

54,76

80,52

 

7

UBND xã A Roàng

65,00

45,53

50,54

77,75

 

8

UBND xã A Ngo

69,00

48,02

53,37

77,35

 

9

UBND xã Quảng Nhâm

67,00

46,60

51,79

77,30

 

10

UBND thị trấn A Lưới

68,00

46,52

51,70

76,03

 

11

UBND xã Hồng Vân

67,50

42,45

47,97

71,06

 

12

UBND xã Hồng Kim

68,00

40,78

46,08

67,77

 

13

UBND xã Hồng Thủy

68,00

39,67

44,83

65,92

 

14

UBND xã Hương Nguyên

67,00

37,72

42,62

63,62

 

15

UBND xã Hồng Hạ

67,00

37,24

42,08

62,81

 

16

UBND xã Lâm Đớt

67,00

34,68

40,58

60,56

 

17

UBND xã Phú Vinh

67,00

31,96

39,95

59,63

 

18

UBND xã Đông Sơn

67,00

28,77

37,40

55,82

 

Điểm đánh giá chi tiết và nhận xét đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của UBND các xã, phường, thị trấn được công bố trên phần mềm đánh giá cải cách hành chính tại địa chỉ: http:/danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn của đơn vị.

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.120
Truy câp hiện tại 6.778