Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Ngày cập nhật 17/01/2022

Ngày 06/01/2022  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND Công bố 05 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

 

      Cụ thể như sau:

      Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (03 TTHC)

      1. Thủ tục Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 

      -Thời gian giải quyết (ngày): không quy định

      -Phí, lệ phí: Phí thẩm định Điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ

      2. Thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 

      -Thời gian giải quyết (ngày): không quy định

      -Phí, lệ phí: Phí thẩm định công bố trang thiết bị y tế loại A: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ. Phí thẩm định công bố trang thiết bị y tế loại B: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ

      3. Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

      -Thời gian giải quyết (ngày): không quy định

      -Phí, lệ phí: Phí thẩm định Điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ

      Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (02 TTHC): 

      - Thủ tục Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; 

      - Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại.

P.H

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.323
Truy câp hiện tại 6.298