Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố TTHC mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 05/1/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND công bố 21 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện. Cụ thể như sau:

 

      I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

      1.  Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

      2.  Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

      3. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

      - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

      - Phí, lệ phí (nếu có): không

      - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

      II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (03 TTHC) và UBND cấp huyện (03 TTHC)

      4.  Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập

      5. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

      6. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

      - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

      - Phí, lệ phí (nếu có): không

      Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Cấp tỉnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Cấp huyện: Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

      III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

      7.  Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

      8. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị

      9. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

      10. Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

      - Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

      - Phí, lệ phí (nếu có): không

      Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

      IV. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ như sau:

      1. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh;

      2. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện; Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục;

      3. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục;

      4. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh;

      5. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh;

      6. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện;

      7. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện;

      8. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện;

      9. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện;

      10. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.160.636
Truy câp hiện tại 6.489