Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND huyện A Lưới đứng thứ 4 kết quả xếp hạng CCHC của UBND cấp huyện năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh đã ban hành Thông báo số 24/TB-SNV kết quả đánh giá chi tiết công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các cơ quan, địa phương năm 2021 (có bảng tổng hợp và bảng chi tiết kèm theo)Điểm đánh giá chi tiết và nhận xét của Hội đồng thẩm định đối với từng tiêu chí của từng cơ quan, địa phương được công bố trên phần mềm đánh giá cải cách hành chính tại địa chỉ: http:/danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn. 

STT Đơn vị KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CCHC NĂM 2021
Điểm phát sinh nhiệm vụ Điểm thẩm định Điểm tỷ lệ Vị thứ Xếp loại
1 Thị xã Hương Trà 97,00 84,55 87,170 1 Tốt
2 Thành phố Huế 97,50 82,08 84,186 2 Tốt
3 Huyện Nam Đông 96,50 80,91 83,847 3 Tốt
4 Huyện A Lưới 97,50 81,44 83,524 4 Tốt
5 Thị xã Hương Thủy 96,50 80,45 83,365 5 Tốt
6 Huyện Phú Vang 97,50 80,19 82,242 6 Tốt
7 Huyện Phong Điền 97,50 79,19 81,221 7 Tốt
8 Huyện Quảng Điền 96,00 77,58 80,815 8 Tốt
9 Huyện Phú Lộc 96,00 77,48 80,707 9 Tốt

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.732
Truy câp hiện tại 7.158