Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 07/01/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới kể từ 12 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau:

 

1. Xã A Ngo:

- Cụm 1, Cụm 2, Cụm 3 và một phần Cụm 4 tại thôn Diên Mai (gồm 122 hộ, 527 nhân khẩu).

- Cụm 1, Cụm 2 tại thôn Tà Roi, (gồm 146 hộ, 594 nhân khẩu).

2. Xã Hồng Hạ: toàn bộ thôn Cân Tôm (gồm 107 hộ, 412 nhân khẩu).

UBND huyện A Lưới: Chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện dỡ bỏ biện pháp phong tỏa và điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch theo các cấp độ đối với các khu vực trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.

P.H

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.444
Truy câp hiện tại 2.669