Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại các xã Hồng Hạ, Sơn Thủy và Hồng Bắc
Ngày cập nhật 20/12/2021

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự.

 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Báo cáo số 120/BC-PNV ngày 29 tháng 11 năm 2021 kết quả rà soát, đối chiếu các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự các xã Hồng Hạ, Sơn Thủy và Hồng Bắc, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự các xã Hồng Hạ, Sơn Thủy và Hồng Bắc như sau:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức danh công chức, vị trí trúng tuyển

1

Lê Văn Thuận

20/9/1990

Trung câp Quân sự cơ sở

Chỉ huy trưởng Quân sự UBND xã Hồng Hạ

2

Trương Quang Lâm

30/4/1988

Trung câp Quân sự cơ sở, Đại học QLNN

Chỉ huy trưởng Quân sự UBND xã Sơn Thủy

3

Hồ Văn Bát

28/10/1985

Đại học Quân sự cơ sở

Chỉ huy trưởng Quân sự UBND xã Hồng Bắc

 

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.525
Truy câp hiện tại 7.024