Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công nhận kết quả xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021
Ngày cập nhật 15/12/2021

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện năm 2021:

Stt Họ và tên Ngày tháng năm sinh Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Đối tượng ưu tiên Điểm phỏng vấn Điểm ưu tiên Tổng điểm Kết quả tuyển dụng
1 Phạm Huỳnh Đôi 25.5.1969 Hồng Thượng, A Lưới Đại học Kỹ thuật tài nguyên nước DTTS 67,5 5 72,5 Trúng tuyển
2 Nguyễn Thành Phương 03.8.1983 Thị trấn A Lưới Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp   86,5 0 86,5 Trúng tuyển
3 Lê Văn Nêu 07.3.1992 Hồng Thượng, A Lưới Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp DTTS 87 5 92 Trúng tuyển
4 Võ Thành Nhân 15.11.1985 Thị trấn A Lưới Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng   Vắng Vắng Vắng Không trúng tuyển
5 Nguyễn Mậu Thịnh 20.02.1986 Thị trấn A Lưới Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng   Vắng Vắng Vắng Không trúng tuyển
6 Trương Đình Quảng 01.01.1985 Thị trấn, A Lưới Đại học Xây dựng cầu đường    84,5 0 84,5 Trúng tuyển
7 Võ Đức Huy 20.10.1991 Thị trấn, A Lưới Đại học Xây dựng cầu đường   91 0 91 Trúng tuyển
8 Trần Phương Nam 23.7.1981 Phú Thượng, Tp Huế Đại học Xây dựng cầu đường   Vắng Vắng Vắng Không trúng tuyển
9 Hồ Thanh Hà 15.3.1975 Thị trấn A Lưới Đại học Tài chính doanh nghiệp DTTS, con TB 76,5 5 81,5 Trúng tuyển
10 Lê Thị Thanh Tâm 11.8.1983 Thị trấn A Lưới Đại học Kế toán   76,5 0 76,5 Trúng tuyển
11 Lê Thị Mai 05.5.1988 A Ngo, A Lưới Đại học Sư phạm Giáo dục Tiểu học; CC VT-LT DTTS 77,5 5 82,5 Trúng tuyển
12 Lê Thị Mai Luyến 08.8.1986 Thị trấn, A Lưới Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp DTTS 72,5 5 77,5 Trúng tuyển
13 Mai Đức Đạt 16.11.1984 Thị trấn A Lưới   Giấy phép lái xe hạng C   97,5 0 97,5 Trúng tuyển
14 Hoàng Tiến Hóa 21.12.1979 Sơn Thủy, A Lưới   Giấy phép lái xe hạng C   61 0 61 Không trúng tuyển
15 Lê Ngọc Sơn  06.7.1989 Thị trấn A Lưới Đại học Giáo dục thể chất   80,5 0 80,5 Trúng tuyển

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.399
Truy câp hiện tại 6.954