Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo kết quả phỏng vấn tại vòng 2 tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2021
Ngày cập nhật 13/12/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021 thông báo kết quả phỏng vấn tại vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động năm 2021, cụ thể như sau: (danh sách tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.162.074
Truy câp hiện tại 7.357