Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày cập nhật 18/06/2021

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Thông báo số 713/TB-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2021của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, cụ thể như sau:

 

I. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYN

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 03 người, trong đó:

- 01 công chức làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, chuyên ngành Công nghệ thông tin (đại học trở lên).

- 01 công chức làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (đại học trở lên).

- 01 công chức làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, chuyên ngành Kiến trúc (đại học trở lên).

2. Phương thức tuyển dụng

Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở tại huyện A Lưới được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, gồm:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B trở lên của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng A trở lên.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: có kinh nghiệm công tác theo vị trí dự tuyển; có bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở tại huyện A Lưới.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP);

- Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02-SNV) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

- 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

b) Thời hạn nộp hồ sơ: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

c) Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, số 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

d) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

đ) Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội và công an) và người làm công tác cơ yếu, nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. NI DUNG, HÌNH THỨC TUYN DỤNG

1. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2:

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Thời gian: 30 phút.

2. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

d) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề cùng vị trí.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong quý III năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

2. Địa điểm tổ chức: Tại Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ:

a) Phối hợp thông báo công khai về tuyển dụng công chức năm 2021 trên Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện, đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND cấp xã;

b) Kiểm tra, tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển;

c) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển, lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, báo cáo Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp và tổ chức tuyển dụng;

d) Cử người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2, gửi về Sở Nội vụ để tham mưu trình Hội đồng tuyển dụng ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn cho đơn vị, địa phương.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã:

Căn cứ Thông báo này, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Hành chính công huyện, các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng và UBND cấp xã thông báo công khai, rộng rải và niêm yết Thông báo tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Trên đây là Thông báo tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.816
Truy câp hiện tại 175