Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 30/03/2021

Thực hiện Luật Tiếp Công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban biên tập gửi tới bạn đọc Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2021 của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện tại các địa phương và tiếp công dân tại trụ sở HĐND và UBND huyện như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ tại các xã, thị trấn:

HĐND huyện:

UBND huyện:

2. Lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện:

HĐND huyện:

UBND huyện:

 

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.649.069
Truy câp hiện tại 5.779