Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội nghị Tổng kết Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 24/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc phê chuẩn Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 2016 - 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.161.576
Truy câp hiện tại 7.057