Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Góp ý dự thảo sửa đổi vị trí, chức năng, tổ chức và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Ngày cập nhật 13/11/2020

Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi vị trí, chức năng, tổ chức và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phòng Nội vụ kính đề nghị các thành viên UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện tham gia bổ sung, góp ý vào dự thảo Quyết định sửa đổi vị trí, chức năng, tổ chức và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (đính kèm theo bản dự thảo Quy định).

 

Mọi ý kiến tham gia góp ý gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 16/11/2020, đồng thời, gửi file điện tử qua địa chỉ mail công vụ: ntgiang.aluoi@thuathienhue.gov.vn. Sau thời gian trên, nếu không có văn bản góp ý xem như đã đồng ý với nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi vị trí, chức năng, tổ chức và biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện ./.

 

Tập tin đính kèm:
NT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.018.693
Truy câp hiện tại 984