Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho lao động với lãi suất 0%/năm
Ngày cập nhật 30/10/2020

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết Số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, trong đó có hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho lao động với lãi suất 0%. Tiếp theo đó ngày 20/10/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã ban hành văn bản số 5446/HD-NHCS hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho lao động. Cụ thể một số điểm như sau:

1.  Đối tượng áp dụng

1.1. Người sử dụng lao động theo quy định tại điểm b,Khoản 1 Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 (sau đây gọi chung là khách hàng).

1.2. Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện (sau đây gọi chung là NHCSXH nơi cho vay)

1.3 Tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

2. Nguyên tắc cho vay

2.1. Việc cho vay phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

2.2. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

3. Điều kiện xét duyệt cho vay:

Khách hàng được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

3.1. Có lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến 31/12/2020.

3.2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

3.3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

5. Mức cho vay:

5.1. Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng vay vốn bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo mẫu 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

5.2. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 31/12/2020

5.3. Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

6. Lãi suất cho vay:

6.1. Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

6.2. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

7. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày nhận món vay đầu tiên.  

8. Bảo đảm tiền vay:

Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

9. Phương thức cho vay:

NHCSXH nơi cho vay thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng vay vốn.

10. Hồ sơ vay vốn:

10.1. Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

10.2 Hồ sơ vay vốn lần đầu

a. Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu 11a ban hành số 32/2020/QĐ-TTg)

b. Danh dách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid 19 (mẫu 11b số 32/2020/QĐ-TTg)

          c. Bản sao giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/ hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/ Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giấy phép kinh doanh/giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề; giấy phép đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư.

- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

10.3. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a,b điểm 10.2 khoản 10 nêu trên

- Bổ sung những giấy tờ được nêu tại tiết c,d,đ điểm 10.2 khoản 10 nêu trên nếu thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

10.4. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc các loại giấy tờ ở điểm c,d điểm 10.2 nêu trên. Chậm nhất ngày 05 hằng tháng khách hàng gửi hồ sơ đến NHCSXH nơi cho vay.

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.495
Truy câp hiện tại 5.582