Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Rà soát, bổ sung bảng giá đất
Ngày cập nhật 14/10/2020

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhận được Công văn số 2246/STNMT-QLĐĐ ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế về việc rà soát, đề xuất bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) của tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, khảo sát, xây dựng giá đất, đề xuất bổ sung giá đất các tuyến đường, các khu quy hoạch mới phát sinh hoặc chưa quy định giá; điều chỉnh giá các tuyến đường, các khu quy hoạch đã có và gửi văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10/2020) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện ./.

 

Tập tin đính kèm:
Đoàn Quang Pháp - Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.562
Truy câp hiện tại 5.599