Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
Ngày cập nhật 23/09/2020

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, gồm 17 thí sinh (có danh sách kèm theo).

TT

SBD

Họ và tên

Vị trí dự tuyển

Ghi chú

 
 

1

14

Ngô Thị

Nga

Giáo viên mầm non

 

 

2

26

Hồ Thị

Thếu

Giáo viên mầm non

 

 

3

27

Nguyễn Thị

Thơm

Giáo viên mầm non

 

 

4

33

Hồ Thị

Tuổi

Giáo viên mầm non

 

 

5

9

Lê Thị

Hương

Giáo viên mầm non

 

 

6

21

Nguyễn Thị

Quên

Giáo viên mầm non

 

 

7

22

Ngọc Thị

Quý

Giáo viên mầm non

 

 

8

10

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Giáo viên mầm non

 

 

9

30

Nguyễn Thị Thu

Trang

Giáo viên mầm non

 

 

10

4

Ngô Thị

Hạnh

Giáo viên mầm non

 

 

11

7

BLúp Thị

Hon

Giáo viên mầm non

 

 

12

16

Trần Thị

Nguyệt

Giáo viên mầm non

 

 

13

11

Hồ Thị

Lài

Giáo viên mầm non

 

 

14

38

Hồ Ngọc

Vằng

Nhân viên thiết bị

 

 

15

35

Hồ Thị

Dách

Nhân viên thiết bị

 

 

16

34

Trần Thị Vân

Anh

Nhân viên thiết bị

 

 

17

50

Lê Thị Hoài

Thanh

Giáo viên ngữ văn

 

 

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.263
Truy câp hiện tại 7.002