Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo kết quả điểm xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
Ngày cập nhật 21/09/2020

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐXTVC và 02/BC-HĐXTVC ngày 19/9/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo kết quả điểm xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, cụ thể như sau:

 

TT SBD Họ và tên Vị trí dự tuyển Điểm phỏng vấn
vòng 2
Điểm ưu tiên Tổng điểm Ghi chú
1 1 Lê Thị Dáp Giáo viên mầm non 44 5 49  
2 2 Nguyễn Thị Thu Dưa Giáo viên mầm non 48 5 53  
3 3 Đoàn Thị Thu Giáo viên mầm non 63   63  
4 4 Ngô Thị Hạnh Giáo viên mầm non 88   88  
5 5 Phan Thị Hảo Giáo viên mầm non 78   78  
6 6 Hồ Thị Hiệp Giáo viên mầm non 78 5 83  
7 7 BLúp Thị Hon Giáo viên mầm non 82 5 87  
8 8 Hồ Thị Hơn Giáo viên mầm non 38,5 5 43,5  
9 9 Lê Thị Hương Giáo viên mầm non 85 5 90  
10 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên mầm non 89,5   89,5  
11 11 Hồ Thị Lài Giáo viên mầm non 80 5 85  
12 12 Hồ Thị Liếp Giáo viên mầm non 73 5 78  
13 13 Hồ Văn Lợi Giáo viên mầm non 71 5 76  
14 14 Ngô Thị Nga Giáo viên mầm non 95   95  
15 15 Lê Thị Nghiêm Giáo viên mầm non 78,5 5 83,5  
16 16 Trần Thị Nguyệt Giáo viên mầm non 85   85  
17 17 Hồ Thị Phương Nhi Giáo viên mầm non 72   72  
18 18 Trần Thị Nu Giáo viên mầm non 45 5 50  
19 19 Lê Thị Thanh Nữ Giáo viên mầm non 70 5 75  
20 20 Nguyễn Thị Phương Giáo viên mầm non 50 5 55  
21 21 Nguyễn Thị Quên Giáo viên mầm non 85 5 90  
22 22 Ngọc Thị Quý Giáo viên mầm non 85 5 90  
23 23 Hồ Thị Sen Giáo viên mầm non 76 5 81  
24 24 Hồ Thị Tăng Giáo viên mầm non 76 5 81  
25 25 Dương Thị Phương Thảo Giáo viên mầm non 60   60  
26 26 Hồ Thị Thếu Giáo viên mầm non 86 5 91  
27 27 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên mầm non 85,5 5 90,5  
28 28 Lê Thị Tiên Giáo viên mầm non 65 5 70  
29 29 Hồ Thị Trầm Giáo viên mầm non 60 5 65  
30 30 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên mầm non 84 5 89  
31 31 Đoàn Thị Thùy Trang Giáo viên mầm non 0   0 Vắng
32 32 Trần Thị Việt Trinh Giáo viên mầm non 84   84  
33 33 Hồ Thị Tuổi Giáo viên mầm non 85,5 5 90,5  
34 34 Trần Thị Vân Anh Nhân viên thiết bị 89,5   89,5  
35 35 Hồ Thị Dách Nhân viên thiết bị 85 5 90  
36 36 Đặng Thị Thanh Đào Nhân viên thiết bị 80   80  
37 37 Nguyễn Thị Năm Nhân viên thiết bị 85   85  
38 38 Hồ Ngọc Vằng Nhân viên thiết bị 90 5 95  
39 39 Lê Thị Diệu An Giáo viên ngữ văn 61,75 5 66,75  
40 40 Hồ Thị Mai Anh Giáo viên ngữ văn 0 0 0 Vắng
41 41 Nguyễn Quang Giang Giáo viên ngữ văn 38,5 5 43,5  
42 42 Nguyễn Thị Khánh Huyền Giáo viên ngữ văn 92,5   92,5  
43 43 Nguyễn Thị Ngoại Giáo viên ngữ văn 0 0 0 Vắng
44 44 Lưu Bảo Ngọc Giáo viên ngữ văn 93   93  
45 45 Hồ Thị Nhô Giáo viên ngữ văn 35,5 5 40,5  
46 46 Nguyễn Thị Ny Ny Giáo viên ngữ văn 84,75 5 89,75  
47 47 Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo viên ngữ văn 83,25   83,25  
48 48 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên ngữ văn 0 0 0 Vắng
49 49 Phạm Thị Thấm Giáo viên ngữ văn 77   77  
50 50 Lê Thị Hoài Thanh Giáo viên ngữ văn 94,5 5 99,5  
51 51 Trần Thị Thương Thảo Giáo viên ngữ văn 84   84  
52 52 Nguyễn Thị Thủy Tiên Giáo viên ngữ văn 85,5 5 90,5  
53 53 Phạm Thị Tiến Giáo viên ngữ văn 86,5   86,5  
54 54 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên ngữ văn 76,5 5 81,5  

 

PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.844.516
Truy câp hiện tại 67