Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan hỗ trợ dịch Covid-19
Ngày cập nhật 19/05/2020

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Hành chính công huyện, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm:

 - Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có);

- Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy trình quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND và Quyết định số 1186/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (kèm theo) và hướng dẫn của các sở, ngành liên quan;

- Trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.083
Truy câp hiện tại 4.527